XEERNIDAAMIYAHA WAXBARSHADDA

xeernidaamiyaha waxbarshadda qaranka waxa loogu talo kalay in lagu maamul dugsiyadda gaar loo leeyahay. si waafaqsan xeerka waxbarshadda.